2016 m. sausio 12 d. Gyvybei gresiančių būklių prevencija ir valdymas