Gydytojams

Gydytojų kvalifikacijos kėlimas - tai viena svarbiausių Lietuvos širdies asociacijos užduočių. Nuo 1995 metų reguliariai kelis kartus per metus organizuojame įvairių specialybių - kardiologų, internistų, bendrosios praktikos gydytojų seminarus. Seminarų medžiaga spausdinama periodiniame žurnale "Kardiologijos seminarai".
Šis žurnalas - oficialus Lietuvos širdies asociacijos leidinys. Naudingos medžiagos ir patarimų čia randa gydytojai praktikai - tai pagrindinė žurnalo paskirtis. Straipsniuose, spausdinamuose skyriuje "Sveikatos apsaugos organizavimas", gvildenamos aktualios Lietuvos sveikatos apsaugos reformos problemos. Originalūs Lietuvos mokslininkų darbai lietuvių ir anglų kalbomis spausdinami "Mokslinių pasiekmių" skyriuje.