2013 m. vasario 25 d. LŠA pacientų klubo susitikimas