Misija

Mūsų tikslas - mažinti mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų.

Savo tikslo siekiame šviesdami visuomenę, kaip užkirsti kelią širdies ir kraujagyslių ligoms akcentuodami esminius rizikos faktorius bei sveiką gyvenimo būdą.

Lietuvos gyventojų mirtingumas nuo koronarinės širdies ligos, insulto - vienas didžiausių Europoje, kardiovaskulinio sergamumo ir mirtingumo rodikliai beveik 2-3 kartus blogesni už Europos Sąjungos vidurkius. Lietuvos vyrai gyvena trumpiausiai Europos Sąjungoje, jų vidutinė gyvenimo trukmė 11 metų mažesnė nei vyrų senosiose Europos Sąjungos valstybėse. Lietuvoje skirtumas tarp vyrų ir moterų gyvenimo trukmės 13 metų. Tai pats didžiausias skirtumas Europos Sąjungoje.  Lietuvos vyrų numatoma gyvenimo trukmė 2007 metų buvo 64,87 m., moterų – 77,7 m. Europos Sąjungos šalyse senbuvėse 2007 metais vyrų mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų rodiklis buvo 252/100 tūkst. gyventojų, moterų – 166/100 tūkst. gyventojų, o Lietuvoje tais pačiais metais šis rodiklis buvo daug didesnis:  vyrų – 744/100 tūkst. gyventojų, moterų – 419/100 tūkst. gyventojų.

Dažnai miršta darbingo amžiaus, energingi žmonės, daugybė susirgusiųjų lieka invalidais. Neretai mirtis įvyksta staiga, netikėtai. Koronarinė širdies liga Lietuvoje jaunėja. Sergamumas miokardo infarktu didėjo nuo 42 atvejų 100 tūkst. gyventojų 1980 m. iki 206 atvejų 2007 m. Per pastaruosius dešimt metų įvyko esminių pokyčių  gydant  ūminį miokardo infarktą ligoninėje. Tai rodo ligoninėje gydyto infarkto mirštamumo mažėjimas.
Panaršę tarptautinius interneto tinklapius galime palyginti mūsų šalies statistiką: nesileidžiančios  Lietuvos kardiovaskulinio mirtingumo kreivės skaudžiai disonuoja su jau kelis dešimtmečius stabiliai krentančiomis žemyn kitų šalių kreivėmis:  Švedijos, Suomijos, Šveicarijos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir daugelio kitų. Tai vyksta pirminės ir antrinės prevencijos dėka.

Lietuvos Širdies Asociacija, įgyvendindama pagrindinius tikslus ir uždavinius, aiškina visuomenei apie širdies ir kraujagyslių ligų  pavojingumą, išplitimą ir prevenciją bei moko  sveikos gyvensenos įgūdžių. Šiai veiklai organizuoti pasitelkia LŠA struktūras, leidinius  ir masines  informacijos priemones, moko visuomenę būtiniausių įgūdžių, atsiradus pirmiesiems širdies ir kraujagyslių  ligų požymiams, suburia širdies ir kraujagyslių ligomis sirgusius ir sergančius pacientus į  klubus bei pasitelkia juos, kai iškyla būtinumas paremti šią medicinos sritį.

Taip pat LŠA rūpinasi specialistų mokymu ir tobulinimu, organizuoja  konferencijas ir seminarus, leidžia ir platina metodinius  bei  mokslinius leidinius, ruošia, leidžia ir platina periodinį LŠA leidinį, bendradarbiauja su tarptautinėmis ir užsienio šalių medicininėmis ir visuomeninėmis organizacijomis.
Lietuvos širdies asociacija prisideda prie kardiologijos mokslo progreso ir aktyviai dalyvauja kuriant ir įgyvendinant klinikinės kardiologijos vystymosi Lietuvoje programą, kurios iniciatorė yra Sveikatos apsaugos ministerija.